Maarit Slätis, sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä, sosiaalikasvattaja, videoavusteinen perhe- ja vuorovaikutuksen ohjaaja.

Törmäsin taannoin kadulla nuorukaiseen ja äitiin, joiden kanssa olin tehnyt perhetyötä vuosia aiemmin, kun äiti oli masentunut eikä tahtonut jaksaa vanhempana. Kuulumisia vaihtaessamme he kertoivat, että nykyään kaikki oli hyvin ja he pärjäsivät upeasti! Tämä nuori oli yksi niistä lapsista, joiden lasten elämän kulkuun olen saanut vaikuttaa myönteisellä tavalla.
Tunne on sanoinkuvaamattoman hyvä, kun jopa vuosien jälkeen saa kiitosta avusta ja kuulee, että lapset pärjäävät ja vanhemmat voivat hyvin. Asiakkaikseni tulee monenlaisia alle kouluikäisten lasten vanhempia, jotka kaipaavat tukea omaan vanhemmuuteensa ja arjessa jaksamiseen. Osa perheistä ohjautuu luokseni esimerkiksi kotipalvelun ja neuvolan kautta, osa hakeutuu ohjaamiini ryhmiin ja perhetyön pariin omatoimisesti.
Elämme jonkin aikaa perheiden arkea yhdessä joko perheen kotona tai toimitiloissamme ja tarkastelemme sen solmukohtia keskustellen ja erilaisten menetelmien avulla, joista yhtenä esimerkiksi perheen vuorovaikutuksen tukeminen videoinnin avulla. Perheiden osallistuessa erilaisiin vanhemmuutta tukeviin ryhmätoimintoihin, julkisella sektorilla vertaistuki toimii upeana kannustimena.
Ei tässä työssä ole kysymys siitä, että elämässä täytyy olla todella suuria kriisejä asiakkaaksi tullessaan. Pyrkimyksenä on päästä tukemaan perheitä mahdollisimman varhain, ennen kuin pulmat ovat jo todella suuria. Joiltakin perheiltä puuttuu ihan perusarjen tuki, kun lähellä ei ole ketään, jolta kysyä apua ja neuvoja tai kenen kanssa jakaa kokemuksia. Toisia perheitä toki voi varjostaa aviokriisi, taipumus väkivaltaisuuteen tai jokin muu ongelma, jonka vaikutukset heijastuvat koko perheeseen ja erityisesti lapsiin. Parasta työssäni on nähdä käytännössä, miten vanhemmat alkavat voida ja jaksaa paremmin. He löytävät ja saavat keinoja tunteittensa käsittelyyn ja elämänsä hallintaan sekä löytävät jälleen ilon vanhemmuudesta ja arjesta.
Työmme tuottaa euroja säästämällä niitä!
Kriisit ja vaikeudet ovat aina henkilökohtaisesti suuria ja on kohtuutonta, että henkilöstöpulan vuoksi ihmiset joutuvat odottamaan. Orastava väsymys voi kääntyä täydelliseksi uupumukseksi, purkautua väkivaltana tai ajaa vanhemmat eroon vain siksi, ettei kukaan auttanut heitä ajoissa.
Ajoissa tarjottu apu säästää huikeita summia verrattuna siihen, mitä käsittelemättömien ongelmien paisuminen maksaa yhteiskunnalle terapiana, laitospaikkoina ja erityishoitoina. Tämä työ vaatii tekijältään monipuolista koulutusta, luovuutta, tilannetajua sekä erityisen hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ on eettisesti vastuullista ja vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa perheiden tilanteet ovat aina erilaisia. Näin vaativasta ja tärkeästä työstä tulisi maksaa sen mukaista palkkaa.

>Etusivulle