Marja Jääskeläinen, lastentarhanopettaja, sosiaalikasvattaja, AMK-tutkinto.

Olimme lasten kanssa menossa ulkoilemaan ja eräs kolmevuotias poika tarvitsi apuani pukeutumisessa. Hän kapsahti kaulaani ja julisti:
"Minä menen isona Maajan kanssa naimisiin!"
Lastentarhanopettajan arjessa tapahtuu positiivisia asioita päivittäin, parhaina päivinä useita.
Lasten avoimuus ja rehellisyys, elämänmyönteisyys, viattomuus ja puhtaus
ovat parasta työssäni. Lasten kanssa voi olla vain ja ainoastaan oma itsensä. Heitä ei voi huijata esittämällä muuta kuin, mitä olet. Lasten kanssa täytyy - ja saa - laittaa koko persoonansa peliin saadakseen hyviä tuloksia :) Saan työstäni suunnattomasti iloa ja oikeanlaista asennetta elämään. Ammennan voimaa lapsista ja heidän rehellisestä palautteestaan. Lapsi näyttää tunteensa avoimesti silloin, kun itsekin on avoin lapselle. Myös vanhempien tyytyväisyys sekä positiivinen palaute kertovat oman työn laadusta ja onnistumisesta. Työni on antaa lapselle lämpöä, turvallisuutta, huolenpitoa, aitoa välittämistä, huomiointia, sosiaalisia virikkeitä, oppimisen iloa ja kykyä sekä tukea perhettä vanhemmuudessa.
Kiitos palveluidemme, vanhemmat voivat hyvillä mielin ja ilman huolta jättää lapsensa hoidettavaksi, kun he itse ovat töissä. Hyvässä päiväkodissa lapsella on hyvä olla. Jotta näin upea palvelu ja lasten hyvä olo voidaan turvata jatkossakin, tulee sen laatuun kiinnittää enemmän huomiota. Liian suuret ryhmät ja työntekijöiden vaihtuvuus tekevät lapsen ja hänen perheensä yksilöllisen huomioimisen sekä meidän työntekijöiden jaksamisen hankalaksi, pahimmillaan mahdottomaksi.
Vanhemmat luottavat rakkaimpansa ja arvokkaimpansa meidän huostaamme.
Yhteiskunta puolestaan luottaa huostaamme tulevaisuutensa - sen, mihin suuntaan lapsi isompana kehittyy, minkälainen aikuinen hänestä tulee, millaisia ihmisiä me yhteiskuntaamme ylipäätään kasvatamme ja millaisen tulevaisuuden me siinä samalla itsellemme rakennamme. Jos tämän vastuun kantamisesta halutaan oikeasti huolehtia, kannattaako siitä maksaa mahdollisimman huonosti vai mahdollisimman hyvin?

>Etusivulle