Raili Palonen, kotipalveluohjaaja vanhusten kotihoidossa. Koulutus: kodinhoitaja, sosiaaliohjaaja ja sosionomi (AMK), suorittanut avoimessa yliopistossa perusopintokokonaisuuksia kasvatus- ja hallintotieteistä sekä osallistunut lukuisiin työnantajan järjestämiin koulutuksiin

Tehtäväni kotipalveluohjaajana on antaa ihmisille mahdollisuus elää ja ikääntyä mukavasti kotonaan.
Useimmille oma koti on vanhainkotia, hoitolaitosta tai sairaalaa mielekkäämpi vaihtoehto. Olen työskennellyt kotihoidossa lähes kolmekymmentä vuotta ja yksikään päivä ei totisesti ole ollut samanlainen! Koska työskentelen vanhusten kotihoidossa, ovat asiakkaani yleensä iäkkäitä, mutta kotipalvelut ovat toki koko aikuisväestön käytettävissä, jos asuminen ei ilman tukea onnistu. Tärkein osa työtäni on asiakkaiden luokse tehtävät kotikäynnit.
Pienessä ajassa on saatava kosketus asiakkaaseen, voitettava hänen luottamuksensa ja hahmotettava avun tarve. Mielestäni kotipalvelunohjaajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot, empaattisuus, hienotunteisuus sekä aito kiinnostus ihmisiin. Asiakkaiden kodissa liikutaan ihmisen henkilökohtaisimmalla alueella ja usein myös vaikeiden asioiden keskellä.
Työni parhaita puolia on sen itsenäisyys.
Voin suunnitella työpäiväni pitkälti itsenäisesti, sopia asiakkaan kanssa hänelle sopivan kotikäyntiajan ja ehdottaa hänelle erilaisia vaihtoehtoja avun saamiseksi. Suljettuani asiakkaan kotioven ja palatessani toimistolle koen yleensä onnistumisen ja hyvänolon tunteen. Tämän vuoksi teen tätä työtä! Olen onnistunut omalla panoksellani auttamaan asiakkaita selviämään arjesta ehkä hieman helpommin ja asumaan omassa kodissaan, itsenäisesti.
Tehokkuus ja tuotteistaminen ovat tulleet myös kotihoitoon.
Kunnissa pohditaan tarkasti mitä palveluita kannattaa tuottaa itse ja millä hinnalla. Ymmärrän haasteet, joissa kunnat ovat ikääntyvän väestön kanssa, mutta inhimillisyyttä ei saisi unohtaa. Miten mitataan rahassa läsnäolo ja välittäminen? Mielestäni vanhusten hoidosta ja huolenpidosta niin kotona kuin laitoksissa puuttuu oikea arvokeskustelu. Minkälaista kotihoitoa me haluaisimme itse? Haluammeko, että ovikelloamme soittaa jopa 7 eri palveluntuottajaa viikoittain, jotka kaikki auttavat meitä selviämään kotona. Yksi tuo aterian, toinen kauppatarvikkeet, kolmas hakee saunaan ja seurusteluun, neljäs käy siistimässä, viides ulkoiluttaa ja tuo viikon lääkkeet. Näin saadaan kyllä ihmiset pysymään hengissä, mutta tyydyttääkö se vanhaa ihmistä? Tyydyttääkö se meitä? Uskon, että moni kotipalveluohjaaja kamppailee saman tunteen kanssa. Haluaisin palata aikaan, jolloin ihmiselle oli enemmän aikaa.
Kotipalvelunohjaajien työ on laajentunut viime vuosien aikana suunnattomasti.
Kotipalvelun henkilöstön ohjaus ja tukeminen vievät suuren osan ajasta. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, uudet etuudet, palveluverkostojen monimuotoisuus, projektit ja moniammatillinen työskentely vaativat jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Palkkauksen parantaminen olisi keskeinen porkkana, jolla kotipalveluohjaajan ammatti saataisiin houkuttelevammaksi. Me olemme sen ansainneet!

>Etusivulle